Obiective

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 

A) Formarea şi dezvoltarea competenţelor de elaborare şi realizare a materialelor de lucru specifice educaţiei incluzive pentru 105 de cadre didactice din judeţul Bistrița-Năsăud pe durata derulării proiectului;

 

B) Integrarea pe termen de 6 ani a unei viziuni de ansamblu privind educaţia incluzivă, la nivelul a două entităţi publice, 8 autorităţi locale şi 12 unități de învățământ din judeţul Bistriţa-Năsăud;

 

C) Creşterea gradului de responsabilitate socială şi informare privind drepturile copilului pentru 8 comunităţi educaţionale în vederea reducerii inegalităţilor şi îmbunătăţirii măsurilor de combatere a discriminării şi excluziunii sociale pe termen de cel puțin 6 ani;