Galerie video

Emisiunea TV – Unde-i adevărul ? – Servicii adaptate “Copiilor speciali” – data 18.02.2016

Film de promovare a rezultatelor Programului RO10-CORAI

Conferninţa Finală PEH095

Prezentarea proiectului

Şedinţe de lucru

Activităţi de evaluare şi terapie specifică

Activităţi de adaptare curriculară şi elaborarea de proiecte de intervenţie personalizate (PIP)

Activităţi de formare specialişti

Activităţi ale şcolii de vară

Vizita de monitorizare Operator Program

Emisiune AS Tv.